Direct naar paginainhoud

Je wilt instromen vanuit


een ander beroep

Werk je buiten het onderwijs, maar denk je na over een baan als leraar? De kinderen en jongeren in Almere hebben je meer dan ooit nodig! Juist ervaring buiten het onderwijs kan van grote waarde zijn. Doordat Almere nog steeds hard groeit zijn nu en in de toekomst veel leraren nodig.

 

Als je als zij-instromer aan de slag gaat in het onderwijs, combineer je vanaf de start van het traject het lesgeven met het behalen van je bevoegdheid (opleiding). Een ideale combinatie van werken (met salaris!) en leren. In maximaal twee jaar haal je je bevoegdheid.

 

Een zij-instroom traject is opgebouwd uit drie onderdelen:

  • - een geschiktheidsonderzoek;
  • - begeleiding en scholing (werkend leren);
  • - het bekwaamheidsonderzoek.

 

Persoonlijk advies

Wil je aan de slag als zij-instromer in het Almeerse onderwijs? Neem dan contact op met Flevowijs voor een persoonlijk advies. Dit is een unieke samenwerking tussen Flevolandse schoolbesturen, onderwijs en overheid. In een persoonlijk gesprek worden alle stappen uitgelegd en matchen ze je – wanneer je geschikt blijkt - met een Almeerse school.

 

Hoe kom je aan je lesbevoegdheid?

Om voor de klas te staan, heb je een lesbevoegdheid nodig. Hoe kom je als ‘zij-instromer’ voor de klas? Dit hangt af van je diploma en je ambitie. Wil je bijvoorbeeld aan de slag in het primair- of voortgezet onderwijs? Of op het mbo?

 

Lees hieronder hoe je dit aanpakt.

In het basisonderwijs

Als je les wilt geven op een basisschool, heb je een lesbevoegdheid voor het primair onderwijs nodig. Dit kun je behalen door het volgen van een zij-instroomtraject via Flevowijs.

 

Het zij-instroomtraject van de Lerarenopleiding Basisonderwijs (pabo) van Hogeschool Windesheim in Almere biedt je de kans om die bevoegdheid te behalen. Bezoek binnenkort de online open dagen en avonden.

 

Na een geschiktheidsonderzoek krijg je een passend scholingstraject aangeboden. Je staat 2 à 3 dagen voor de klas, begeleid door een docent van Hogeschool Windesheim en de begeleider van je school. Ook volg je onderdelen uit de reguliere Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo).

 

Basisvoorwaarden om mee te doen aan een zij-instroomtraject zijn een afgeronde, relevante hbo-opleiding en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

In het voortgezet onderwijs

Om les te geven in het voortgezet onderwijs (vo) is een lesbevoegdheid voor een bepaald vak nodig. Heb je nog geen onderwijsbevoegdheid? Dan mag je als zij-instromer toch lesgeven. Harde eis voor een zij-instroomtraject is een afgeronde hbo-opleiding. Ook heb je een vo-school nodig die jou voor 2 jaar wil aannemen als zij-instromer. Flevowijs helpt je hierbij.

 

De Rijksoverheid heeft op een rij gezet wat er nodig is om in het voortgezet onderwijs voor de klas te staan.

In het middelbaar beroepsonderwijs

Wil je aan de slag als leraar in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve)? Dit kan door het behalen van een tweedegraads bevoegdheid  in een traject voor zij-instromers.

Werk je wel al in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of de volwasseneducatie? Dan kun je in anderhalf jaar een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) halen.

 

Heb je ruime ervaring in het onderwijs en/of een relevante hbo-opleiding? Dan kun je misschien het verkorte traject volgen. De opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) richt zich op mbo-docenten zonder onderwijsbevoegdheid die tijdelijk in dienst zijn genomen door de mbo-instelling (zij-instromer). Wil je deelnemen dan word je voorgedragen en opgegeven om de opleiding te volgen door de mbo-instelling waar je werkt.

 

Voor meer informatie over leraar worden in het mbo en bve kijk je op de site van de Rijksoverheid.

 

Wil jij werk dat er echt toe doet en bijdragen aan de talentontwikkeling van kinderen en jongeren in Almere? En wil je dat als zij-instromer doen?  Vraag een persoonlijk advies aan bij Flevowijs. Zij nemen je aan de hand en helpen je bij het maken van je keuze.

Daniel Mulder

Daniel is overgestapt naar het onderwijs en geeft nu les aan groep 6.

"Leuk en betekenisvol werk, dát vond ik in het onderwijs."

Iedere dag als ik op de fiets stap naar mijn school ben ik blij met mijn switch naar het onderwijs. Misschien herken je dat wel, dat gevoel in je werk van ‘is dit het’? Dat had ik bij mijn baan in de horeca.

 

Vroeger coachte ik als zeilinstructeur met veel plezier kinderen. Dat bracht me op het idee over te stappen naar het onderwijs. Als leraar kan ik mijn ei kwijt. Het is een mooie manier om bezig te zijn met mijn werk en een betekenisvolle invulling te geven aan mijn leven.

 

De omscholing was een pittig traject maar met een gezonde dosis passie prima te doen. In het basisonderwijs geef je veel verschillende vakken, dat doet ook iets met je eigen ontwikkeling. Je krijgt hier alle kansen om door te groeien, bijvoorbeeld als mentor of vertrouwenspersoon. Het mooiste is toch het vertrouwen van de kinderen, dat je bijdraagt aan hun toekomst. Dat ik met mijn inzet hun ontdekkingsreis in het leven kan stimuleren, is het mooiste wat er is.

 

Bekijk hier het verhaal van Daniel