Direct naar paginainhoud

Onderwijs


in Almere

Almere is één van de snelst groeiende steden van Nederland: groen, duurzaam en gezond. Het is een stad met veel gezinnen en schoolgaande kinderen die zich kenmerkt door een grote diversiteit aan culturen en achtergronden. De scholen hebben verschillende signaturen en onderwijsconcepten, zo is er altijd wel een school waar jij helemaal op je plek bent voor de klas. Op Almeerse scholen is extra aandacht voor begeleiding van (startende) leraren. Maar ook als ervaren leraar kun je je blijvend ontwikkelen. Ook wordt blijvend geïnvesteerd in de inzet van meer onderwijsondersteunend personeel en vakkrachten zoals gymleraren.

Schoolbesturen

Door het grote aantal scholen in Almere, zijn er ook meerdere schoolbesturen. Een aantal besturen werkt samen binnen Flevowijs. Flevowijs is een unieke samenwerking tussen schoolbesturen, opleiders en overheid. Doel is personeel voor het Flevolandse onderwijs te werven en te behouden. Dit is hard nodig, want net als veel andere steden heeft ook Almere te maken met een lerarentekort.

Passend onderwijs

De schoolbesturen in Almere hebben afgesproken dat voor alle kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar passend onderwijs geldt. Via het basis en voortgezet onderwijs tot het mbo. Passend bij hun niveau en mogelijkheden en met een zo goed mogelijk eindresultaat. En dat liefst zo dicht mogelijk bij huis en zo veel mogelijk op een reguliere school. Bij de keuze van een passende onderwijsplek worden de ouders nauw betrokken. Het speciaal onderwijs blijft bestaan, want ook dat kan voor een kind de best passende plek zijn.

Scholen in Almere